Tercol 1  o 5 lit               

artikelnr: 65-2010   1 lit.    65-2050  5 lit. 

Professionellt alg- & mossrengöringsmedel med långtidseffekt.

Professionell rengöring

Med långtidseffekt

Rengöringsmedel för trä, puts, sten, betong, tegel,

eternit, plast, textil,. Inom- och utomhus. Avlägsnar

missfärgning/beläggningar av mögel, alger, mossa, lav,

fett, sot, olja, m.m.

Koncentrerat, alternativt bruksfärdigt. Drygt,

praktiskt taget luktfritt, missfärgar inte underlaget.

1 liter räcker upp till ca. 100m2!

Bruksanvisning:

Tercol är ett koncentrat som före användning späds med 5-10 delar vatten

- den högre koncentrationen ger en snabbare och mera långvarig eff ekt.

Omständigheterna får avgöra hur mycket man bör späda Tercol.

Åtgången är beroende av vilken typ av smuts som skall avlägsnas,

smutsighetsgrad samt underlagets karaktär. Räkna med i snitt 10 ml

koncentrerad Tercol per m². Produkten kan strykas ut med pensel, rollas ut

på underlaget eller appliceras med spruta. Ögonskydd och skyddshandskar

ska alltid användas.

Låt Tercol verka så länge som möjligt, minimum 1 dygn, innan behandlade

ytor borstas eller spolas rena med vatten. Utomhus kan det räcka med att

väder och vind avlägsnar kvarvarande smutsbeläggningar på exempelvis

hustak. Undvik stänk på växter – Tercol kan orsaka missfärgning. Eventuella

stänk sköljs av med vatten. Penslar och verktyg rengörs i vatten.

Dosering normalt angripen yta:

1 dl Tercol i ca 1 liter vatten till ca 10 m².

Dosering hårt angripen yta:

2 dl Tercol i ca 1liter vatten till ca 10 m². Tercol kan användas på alla material

och underlag. På aluminium och andra lättmetaller samt asfaltpapp skall

avspolning ske inom ett dygn.

Följ skyddsföreskrifterna vid hantering av Tercol. Vid stänk i ögonen, skölj

rikligt med vatten. Kontakta läkare vid kvarvarande irritation. Farligt att

förtära. Använd ögonskydd och skyddshandskar. Tillverkaren fråntar sig allt

ansvar för skada uppkommen genom felaktig användning av produkten.

Tercol koncentrat levereras i 1 liter fl aska och 5 liter dunk.

I många fall räcker det med med väder och vind som efterbehandling (som på bilden ovan).

Resultatet har hittills hållt sig i över tre år.

Tercol 5 liter dunk